Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσεις Εργασίας

Το Προσωπικό συνέβαλε εξαρχής στη σύσταση της μετοχικής βάσης της Τράπεζας και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του είναι και μέτοχοι.

Η Τράπεζα PROBANK, που από την ίδρυσή της υιοθέτησε ως θεμελιώδη άξονα επιτυχίας της το ανθρώπινο δυναμικό της, στελεχώθηκε με έμπειρα στελέχη με μακρά παρουσία στην τραπεζική αγορά, γεγονός το οποίο συνέβαλε  και στην ταχεία ανάπτυξή της.

Η Τράπεζα PROBANK δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο προωθούνται επαγγελματικές και ανθρώπινες αξίες και τραπεζικό ήθος. Η σχέση με το προσωπικό ενδυναμώνεται τόσο με τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο της Τράπεζας, όσο και στη διανομή κερδών.

Η  PROBANK έχει πανελλαδικό δίκτυο πλήρους τραπεζικής εξυπηρέτησης, τέσσερεις θυγατρικές, καλύπτοντας όλο το εύρος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συνεχίζει τη δυναμική ανάπτυξη των δικτύων και των εργασιών της.

Εάν ενδιαφέρεστε για μια θέση εργασίας στην PROBANK μπορείτε να κάνετε την αίτηση σας μέσω της φόρμας ή να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην παρακάτω διεύθυνση:


Τράπεζα Probank A.E., Πειραιώς 74, 18346 Μοσχάτο, FAX: 210 4837539 , Email: [email protected]

Eάν επιθυμείτε  να γίνετε μέλος της ομάδας μας συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Τα πεδία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

1. Προσωπικά Στοιχεία
 • calendar
2. Οικογενειακή Κατάσταση
3. Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
 • calendar
 • calendar
4. Εκπαίδευση/Επιμόρφωση
 • calendar
 • calendar
 • calendar
 • calendar
 • calendar
 • calendar
5. Ξένες Γλώσσες
6. Χρήση Η/Υ
7. Προϋπηρεσία
Αναφέρατε όλες τις προυγούμενες απασχολήσεις, ασχέτως αν υπήρξε ασφαλιστική κάλυψη ή όχι, αρχίζοντας από την τυχόν παρούσα ή την πιο πρόσφατη (*)
 • calendar
 • calendar
 • calendar
 • calendar
 • calendar
 • calendar
8. Συστάσεις
Aναφέρατε απαραιτήτως τρία άτομα ΜΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ από τα οποία θα μπορούσαμε να ζητήσουμε συστάσεις (*)
9. Άλλες πληροφορίες που θα μας βοηθούσαν στην αξιολόγηση της αίτησής σας. (*)
10. Ενδιαφέρον για γεωγραφική περιοχή
 • Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις. Δέχομαι ότι οποιαδήποτε εσκεμμένη ανακρίβεια ή παράλειψη ή απόκρυψη στοιχείων συνεπάγεται απόρριψη της αίτησής μου αυτής στην Τράπεζα PROBANK. Συναινώ στη χρήση των προσωπικών μου στοιχείων και δεδομένων που περιέχονται στο παραπάνω Βιογραφικό μου στην επεξεργασία της υποψηφιότητάς μου εκτός από την Τράπεζα και από τις εταιρίες του Ομίλου.