Ποιοι είμαστε

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ποιοι Είμαστε

Εταιρικό Προφίλ

Η Τράπεζα ιδρύθηκε το 2001 από πρωτοβουλία τραπεζικών στελεχών με πολυετή πείρα στον κλάδο. Στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετείχαν 703 μέτοχοι, επιχειρηματίες, ιδιώτες και τραπεζικοί υπάλληλοι, με μέγιστο ποσοστό 5%, διαμορφώνοντας από την αρχή τον πολυμετοχικό χαρακτήρα της. Στις 21.05.2001 η Τράπεζα έλαβε την άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα Ελλάδος και το Νοέμβριο του ίδιου έτους λειτούργησε το πρώτο της κατάστημα. Επί πλέον, προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένο πλαίσιο εξυπηρέτησης στους πελάτες της, ίδρυσε θυγατρικές εταιρείες που εξειδικεύονται στη χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing), στη μακροχρόνια μίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων, στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στην παροχή τραπεζοασφαλιστικών λύσεων, καθώς και στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, αποτελώντας εταιρικό όμιλο συνολικής παροχής κύριων τραπεζικών και συμπληρωματικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

 

Σήμερα, η Τράπεζα έχει πανελλαδικό δίκτυο. Το κατάστημα της Τράπεζας είναι το κύριο σημείο επαφής του πελάτη με αυτήν, παρέχοντας όλο το φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο μιας πραγματικά προσωπικής σχέσης με τον πελάτη. Κάθε κατάστημα είναι το κύριο, οργανωτικά, σημείο της Τράπεζας όπου λαμβάνει χώρα εξολοκλήρου η διεκπεραίωση όλων των τραπεζικών εργασιών, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στη διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη. Αντίστοιχα, το προσωπικό της είναι το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο, το οποίο συνέβαλε στη συγκέντρωση κεφαλαίου, στη δημιουργία της Τράπεζας και κατόρθωσε, μέσα σε λίγα χρόνια, να αναπτυχθεί σημαντικά, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα θετικά αποτελέσματα. Το προσωπικό σήμερα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας. Η Τράπεζα από τη δεύτερη χρήση της παρουσίασε θετικά αποτελέσματα και από την τρίτη χρήση της και μετά δίνει μέρισμα στους μετόχους της. Οι ιδρυτικοί μέτοχοι έθεσαν τη βάση για τη δημιουργία της και συνεχίζουν να τη στηρίζουν έχοντας, μαζί και με νέους μετόχους, συμμετάσχει σε τέσσερις αυξήσεις κεφαλαίου τα έτη 2004, 2006, 2009 και 2012 συμβάλλοντας έτσι στην ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια.

 

Η Τράπεζα προσφέρει όλο το εύρος των τραπεζικών υπηρεσιών μέσω ενός οργανωτικού σχήματος του οποίου κύριο προσδιοριστικό στοιχείο είναι η προσωπική σχέση με τον πελάτη, που δημιουργείται και υποστηρίζεται από αφοσιωμένο, υψηλού επιπέδου προσωπικό, συνδυασμένο με σύγχρονη τεχνολογία σε επίπεδο καταστήματος. Επίσης έχει ισχυρές κεντρικές υπηρεσίες υποστήριξης και ελέγχου όλων των συναλλαγών από την ίδια και τις θυγατρικές της. Στο τέλος της πρώτης δεκαετίας λειτουργίας της, η Τράπεζα, χαρακτηρίζεται από την υψηλή της αποτελεσματικότητα, από τον πολυμετοχικό της χαρακτήρα με τους 6.204 μετόχους της, από το αφοσιωμένο και με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης προσωπικό της και από τους πιστούς πελάτες της, που αναγνωρίζουν την υψηλή ποιότητα συνολικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, στο πλαίσιο μιας διαρκούς, διαφανούς και ειλικρινούς προσωπικής σχέσης με την Τράπεζα.

Οι άνθρωποι της PROBANK

Η Τράπεζα δημιουργήθηκε από το προσωπικό της που συνέβαλλε στην ανεύρεση των μετόχων, συμμετείχε στο ιδρυτικό κεφάλαιο και ανέπτυξε όλες τις ενέργειες για την ίδρυσή της, τη λειτουργία της και τη μέχρι σήμερα πορεία της. Οι άνθρωποι της PROBANK προέρχονται από τον ίδιο εργασιακό χώρο από τον οποίο οι περισσότεροι ξεκίνησαν την καριέρα τους, δούλεψαν μαζί και προόδευσαν ως τραπεζικοί υπάλληλοι και στελέχη, με βασικές αρχές την προτεραιότητα στη δουλειά και το τραπεζικό ήθος, με κύριο συστατικό τα τραπεζικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Αυτό εξηγεί και το σύντομο χρόνο που απαιτήθηκε για να λειτουργήσει η Τράπεζα και την ταχύτητα ανάπτυξης του δικτύου όπως, και τις επιδόσεις της ακόμα και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Αυτοί οι άνθρωποι της PROBANK είναι παρόντες και σήμερα κι έχουν συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 600 νέους, τους οποίους εισήγαγαν στον ίδιο τρόπο δουλειάς. Όλοι μοιράζονται την ίδια κουλτούρα.

 

Η Διοίκηση της Τράπεζας προέρχεται και είναι μέρος του προσωπικού και διακρίνεται για τη διάρκειά της και τον εμπλουτισμό της από ανθρώπους της Τράπεζας. Η PROBANK είναι οι άνθρωποί της κατά πολλαπλή έννοια. Τη δημιούργησαν, τη λειτουργούν και συμμετέχουν όλοι σημαντικά στο κεφάλαιό της. Είναι και μέτοχοι. Το προσωπικό συνολικά, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας. Ο υπάλληλος-μέτοχος ταυτίζεται με την Τράπεζα κι έχει συνειδητοποιήσει ότι η καλή της πορεία σημαίνει πρόοδο για τον ίδιο και για το μέτοχο γενικά. Διακρίνονται και για τη συνειδητοποίηση των υποχρεώσεων τους έναντι των μετόχων, στις τάξεις των οποίων επίσης δεν έχουν επέλθει αλλαγές, πλην της, κατά καιρούς, εισόδου νέων με την ευκαιρία των αυξήσεων κεφαλαίου. Είναι και αυτοί παρόντες. Στηρίζουν την Τράπεζα.
Με το κατάστημα κύριο σημείο επαφής του πελάτη με την Τράπεζα, το προσωπικό του ορίζει τη σχέση της Τράπεζας με τον πελάτη. Αυτή η σχέση είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας της δομής της Τράπεζας, που επιδιώκει και έχει επιτύχει τη δημιουργία σταθερών μακροπρόθεσμων σχέσεων προσωπικής εξυπηρέτησης και όχι ευκαιριακών περιπτώσεων πώλησης προϊόντων. Γι’ αυτό και οι πελάτες στηρίζουν την Τράπεζα.

 

Η πορεία της Τράπεζας ακόμη και τα χρόνια της κρίσης, διατηρήθηκε σε γραμμή επιτυχίας από τους ανθρώπους της. Αυτοί οι ίδιοι θα συνεχίσουν σε πιο επιτυχή πορεία, αρκεί να μείνει ανεξάρτητη, για να εκμεταλλευτεί το νεο διαμορφούμενο τραπεζικό περιβάλλον, που οπωσδήποτε κρύβει δυνατότητες ανάπτυξης εργασιών και ευκαιρίες.   

 

Οι άνθρωποι της PROBANK ξέρουν τη δουλειά, δεν τη φοβούνται, το έχουν αποδείξει στο παρελθόν, συνεχίζουν και είναι έτοιμοι για το μέλλον!

H PROBANK απευθύνεται
  • Σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, παρέχοντας εξατομικευμένες τραπεζικές υπηρεσίες, με γνώμονα την άμεση και ταχύτατη εξυπηρέτηση, για όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών αναγκών τους.Η Τράπεζα προσφέρει στους πελάτες της, τραπεζικές υπηρεσίες άριστης ποιότητας, που ικανοποιούν χρηματοδοτικές ανάγκες, αλλά και τη διαχείριση των διαθεσίμων τους, για την υλοποίηση τόσο μακροπρόθεσμων επενδυτικών σχεδίων, όσο και επενδύσεων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα.

 
  • Σε ιδιώτες, προσφέροντας επιλεγμένες λύσεις ανάμεσα σε καταθετικά και δανειακά προγράμματα Καταναλωτικής & Στεγαστικής πίστης, τα οποία διαμορφώνονται σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε πελάτη.

Στρατηγική
Η PROBANK δημιουργήθηκε για να προσφέρει όλο το εύρος των τραπεζικών υπηρεσιών μέσω ενός οργανωτικού σχήματος, του οποίου κύριο προσδιοριστικό στοιχείο είναι η προσωπική σχέση με τον πελάτη, που δημιουργείται και υποστηρίζεται από αφοσιωμένο, υψηλού επιπέδου προσωπικό, συνδυασμένο με σύγχρονη τεχνολογία σε επίπεδο καταστήματος. Το σχήμα συμπληρώνεται με ισχυρές κεντρικές υπηρεσίες υποστήριξης και ελέγχου.
 
Η στρατηγική της Τράπεζας PROBANK είναι βασισμένη σε :
  • “One-size-doesn’t–fit-all” – Υπάρχει διαφοροποίηση στις ανάγκες των πελατών – στην Τράπεζα PROBANK οι ανάγκες των πελατών καλύπτονται από τις αντίστοιχες τραπεζικές υπηρεσίες
  • Ο πελάτης είναι στο επίκεντρο – ο κεντρικός άξονας της στρατηγικής της Τράπεζας είναι η πελατοκεντρική προσέγγιση
  • Η Τράπεζα είναι το κατάστημα – το γεγονός ότι όλες οι εργασίες γίνονται στο κατάστημα παρέχει στους πελάτες διευρυμένες τραπεζικές υπηρεσίες
  • Η Τράπεζα είναι το προσωπικό – Η βάση της Τράπεζας PROBANK είναι το υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένο προσωπικό της. Η Τράπεζα στοχεύει στην προσέγγιση ανθρώπινου δυναμικού που συμμερίζεται τα ιδεώδη της και θα επιθυμεί να παραμείνει μέχρι το τέλος της καριέρας του
 
Προτεραιότητα της Τράπεζας αποτελεί η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως επίσης και η δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο θα προωθούνται οι επαγγελματικές όπως και οι ανθρώπινες αξίες. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην ποιότητα του προσωπικού καθώς και στην υψηλού επιπέδου συνεχή εκπαίδευσή του. Οι σχέσεις διοίκησης-προσωπικού-μετόχων-πελατών ρυθμίζονται αυστηρά από επαγγελματικά τραπεζικά και αξιοκρατικά κριτήρια χωρίς αυτό να εξαιρεί την αμεσότητα μιας πραγματικά προσωπικής σχέσης με τον πελάτη.
 
Ο κεντρικός άξονας της επιχειρηματικής φιλοσοφίας και στρατηγικής της PROBANK ορίζει την πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από τα καταστήματά της. 
 
Η PROBANK έχει επιτύχει μετά το τέλος της πρώτης δεκαετίας λειτουργίας της, να έχει γίνει μια τράπεζα που χαρακτηρίζεται από:
 
  • πιστούς πελάτες, που αναγνωρίζουν την υψηλή ποιότητα συνολικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, στα πλαίσια μιας διαρκούς, διαφανούς και έντιμης προσωπικής σχέσης με την Τράπεζα,

  • υψηλή αποτελεσματικότητα για χάρη των μετόχων της,

  • αφοσιωμένο, καλά αμειβόμενο και με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης προσωπικό.