Δίκτυα Εξυπηρέτησης

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δίκτυα Eξυπηρέτησης

Καταστήματα Κλασικού τύπου
Η Τράπεζα έχει αναπτύξει δίκτυο πλήρους τραπεζικής εξυπηρέτησης αποτελούμενο σήμερα από 112 καταστήματα (100 Κλασικού Τύπου & 12 Νέου Τύπου) στις κύριες πόλεις της Ελλάδας επικεντρώνοντας τη δυναμική του στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της η Τράπεζα προσφέρει το σύνολο των τραπεζικών εργασιών προς Επαγγελματίες, Νομικά Πρόσωπα και Φυσικά Πρόσωπα.

Καταστήματα Νέου τύπου
Η Τράπεζα στη διαρκή προσπάθειά της για λειτουργική βελτίωση και εναρμόνιση με τις σύγχρονες ανάγκες, ενέταξε στο δυναμικό της ένα συμπληρωματικό δίκτυο καταστημάτων «Nέου τύπου», τα οποία προσφέρουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών της Τράπεζας και λειτουργούν ευέλικτα και αποτελεσματικά, όπως οι πελάτες έχουν συνηθίσει και απαιτούν. Τα Καταστήματα λόγω της υιοθέτησης νέων ορθολογικότερων διαδικασιών και υψηλής τεχνολογίας, λειτουργούν πιο ευέλικτα, μειώνοντας τον χρόνο διενέργειας των συναλλαγών. Σήμερα η Τράπεζα απαριθμεί 12 καταστήματα νέου τύπου. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της PROBANK είναι η μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του προσωπικού της, σε συνάρτηση με τη σύγχρονη τεχνολογία των συστημάτων της.

ΑΤΜ & APM
Η Τράπεζα έχει αναπτύξει ένα ικανού μεγέθους δίκτυο από 185 Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATM), εκ των οποίων 115 είναι εγκατεστημένες σε καταστήματα της Τράπεζας και 70 σε σημεία εκτός καταστημάτων, καθώς και 10 Αυτόματες Μηχανές Πληρωμής (APM). Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και 8 ΙΝFO KIOSKS, τα οποία βρίσκονται στα καταστήματα νέου τύπου της Τράπεζας και είναι συστήματα μέσω των οποίων προσφέρεται διευρυμένη πληροφόρηση στον πελάτη. To δίκτυο των ΑΤΜ της Τράπεζας είναι σύγχρονο και ασφαλές, εφοδιασμένο με όλα τα συστήματα και τους μηχανισμούς τελευταίας τεχνολογίας, που διασφαλίζουν το απόρρητο των επικοινωνιών και αποτρέπουν την τοποθέτηση συσκευών, με τις οποίες μπορούν να αντιγραφούν τα στοιχεία των καρτών των πελατών.

E-Banking
Η Τράπεζα διαθέτει ένα απολύτως ασφαλές σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, η πρόσβαση των χρηστών στο οποίο επιτυγχάνεται μέσω ψηφιακών πιστοποιητικών (Digital Certificates), που διατίθενται σε όλους τους ενδιαφερόμενους πελάτες. Η Τράπεζα μέσω ενός σύγχρονου περιβάλλοντος, βασισμένο σε τεχνολογία Web, προσφέρει ευρύ φάσμα συναλλαγών στους πελάτες της, ιδιώτες και εταιρείες, το οποίο περιλαμβάνει πλήρη ενημέρωση, μεταφορές σε λογαριασμούς εσωτερικού (εντός και εκτός Τραπέζης) και εξωτερικού, πληρωμές καρτών εκδόσεως Probank και άλλων Τραπεζών, λογαριασμών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, κινητής τηλεφωνίας, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και δυνατότητα καταχώρησης μισθοδοσιών.

24ωρη εξυπηρέτηση πελατών
Για την εξυπηρέτηση των πελατών της, η Τράπεζα διεύρυνε και βελτίωσε την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του τηλεφωνικού κέντρου που διαθέτει και το οποίο βρίσκεται σε 24ωρη, καθημερινή λειτουργία. Το τηλεφωνικό κέντρο προσφέρει απαντήσεις και βοήθεια σε θέματα e-Banking, ζητήματα πιστωτικών καρτών (απώλειες - απενεργοποιήσεις καρτών, υπόλοιπα, statements), προβλήματα στη χρήση καρτών μετρητών στα ΑΤΜ της Τράπεζας ή άλλων Τραπεζών, καθώς επίσης και γενικού χαρακτήρα πληροφορίες.

Για τα σημεία εξυπηρέτησης της Τράπεζας PROBANK - Καταστήματα, ΑΤΜs, Κεντρικές Υπηρεσίες - παρακαλούμε, πατήστε εδώ.