Λογαριασμοί Μισθοδοσίας

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λογαριασμοί Μισθοδοσίας

Λογαριασμός Μισθοδοσίας Δημοσίου

Η Τράπεζα PROBANK προσφέρει το νέο Λογαριασμό Μισθοδοσίας Δημοσίου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, προκειμένου να πιστώνεται το προϊόν της μισθοδοσίας ή της σύνταξής σας:

 

 • Κλιμακωτό επιτόκιο 5% για τα πρώτα € 5.000 και 2,5% για τα επιπλέον ποσά.
 • Άνοιγμα λογαριασμού (απλός ή κοινός) χωρίς υποχρέωση ύπαρξης ελάχιστου ποσού.
 • Ανέξοδες αναλήψεις μετρητών από όλα τα ΑΤΜ όλων των άλλων τραπεζών σε όλη την  Ελλάδα.
 • Μηδενικά διαχειριστικά έξοδα για συναλλαγές στα ταμεία της Τράπεζας.
 • Εξαμηνιαίο εκτοκισμό από το πρώτο λεπτό του Ευρώ.
 • Αυθημερόν πιστώσεις μισθοδοσιών, καταθέσεων μετρητών, εισερχομένων εμβασμάτων, μεταφορών πιστώσεων.
 • Ελεύθερες πιστώσεις.
 • Ανέξοδη ενημέρωση με χορηγούμενο βιβλιάριο καταθέσεων ή μέσω ΑΤΜ ή e-banking.
 • Δωρεάν χρεωστική κάρτα αναλήψεων PROBANK 24h-Debit MasterCard.
 • Δωρεάν πάγιες εντολές.
 • Ανέξοδη πίστωση εισερχόμενων εγχώριων εμβασμάτων.
 • Δυνατότητα χορήγησης υπερανάληψης, χωρίς έξοδα.
 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας PROBANK VISA με δωρεάν για πάντα ετήσια συνδρομή, ανταγωνιστικά επιτόκια, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση ακόμα και αν δεν χρησιμοποιηθεί η κάρτα για αγορές στα ταξίδια και δυνατότητα ετήσιας ποσοστιαίας μείωσης 7% επί του επιτοκίου για τους ενήμερους πελάτες.
 • Δυνατότητα χορήγησης καταναλωτικών δανείων, δανείων μεταφοράς οφειλών και ανοικτών πιστώσεων με επιτόκιο μειωμένο κατά μία (1) μονάδα από το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο και δυνατότητα έκπτωσης 50% στα έξοδα επεξεργασίας αιτήματος.
 • Δυνατότητα χορήγησης στεγαστικού/επισκευαστικού δανείου με ανταγωνιστικά επιτόκια και δυνατότητα έκπτωσης 50% στα έξοδα επεξεργασίας αιτήματος, νομικού και τεχνικού ελέγχου.
 • Αμοιβαία Κεφάλαια της Τράπεζας με μηδενικές προμήθειες εισόδου και εξόδου.
 • Επιλογή από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ασφαλιστικών προγραμμάτων όπως: ασφάλισης αυτοκινήτων, ασφάλισης κατοικιών, ατυχημάτων, ασφάλισης Ζωής & Υγείας, αποταμιευτικά - συνταξιοδοτικά, ειδικά προσαρμοσμένων στις προσωπικές ανάγκες σας και με εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Χρηματιστηριακές συναλλαγές με χαμηλή προμήθεια συναλλαγών.
 • Δωρεάν χορήγηση συσκευής ψηφιακής πιστοποίησης για ασφαλείς e-banking συναλλαγές.   
 • Δυνατότητα ενημέρωσης πίστωσης μισθοδοσίας με SMS.
Απλός Λογαριασμός Μισθοδοσίας

Η Τράπεζα PROBANK προσφέρει μία ευρύτατη γκάμα λογαριασμών μισθοδοσίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

 

 • Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διαπραγματεύσιμο επιτόκιο, ανάλογα με τον Φορέα μισθοδοσίας.

 • Ανέξοδες αναλήψεις μετρητών από όλα τα ΑΤΜ όλων των άλλων τραπεζών σε όλη την Ελλάδα.

 • Δυνατότητα ανοίγματος απλού ή κοινού λογαριασμού, χωρίς ελάχιστο ποσό.

 • Μηδενικά διαχειριστικά έξοδα για συναλλαγές στα ταμεία της Τράπεζας.

 • Εξαμηνιαίο εκτοκισμό από το πρώτο λεπτό του Ευρώ.

 • Αυθημερόν πιστώσεις μισθοδοσιών, καταθέσεων μετρητών, εισερχόμενων εμβασμάτων, μεταφορών πιστώσεων.

 • Ελεύθερες πιστώσεις που δεν σχετίζονται με το προϊόν μισθοδοσίας.

 • Ανέξοδη ενημέρωση με χορηγούμενο βιβλιάριο καταθέσεων ή μέσω ΑΤΜ ή e-banking.

 • Δωρεάν χρεωστική κάρτα αναλήψεων Probank 24h Debit Mastercard.

 • Δωρεάν πάγιες εντολές.

 • Δυνατότητα ανέξοδης πίστωσης εισερχόμενων εγχώριων εμβασμάτων.

 • Δυνατότητα χορήγησης υπερανάληψης, χωρίς έξοδα.

 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας PROBANK VISA με δωρεάν για πάντα ετήσια συνδρομή, ανταγωνιστικά επιτόκια, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση ακόμα και αν δεν χρησιμοποιηθεί η κάρτα για αγορές στα ταξίδια και δυνατότητα ετήσιας ποσοστιαίας μείωσης 7% επί του επιτοκίου για τους ενήμερους πελάτες.

 • Δυνατότητα χορήγησης καταναλωτικών δανείων, δανείων μεταφοράς οφειλών, ανοικτών πιστώσεων με ανταγωνιστικά κυμαινόμενα επιτόκια και δυνατότητα έκπτωσης 50% στα έξοδα επεξεργασίας αιτήματος.

 • Δυνατότητα χορήγησης στεγαστικού-επισκευαστικού δανείου με ανταγωνιστικά επιτόκια και δυνατότητα έκπτωσης 50% στα έξοδα επεξεργασίας αιτήματος, νομικού και τεχνικού ελέγχου.

 • Επιλογή από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών και ασφαλιστικών προγραμμάτων όπως ασφάλιση αυτοκινήτων (ειδικές μειωμένες προσφορές), κατοικιών, ατυχημάτων, Ζωής & Υγείας, αποταμιευτικά (παιδικά) – συνταξιοδοτικά, ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μελών σας με εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες.

 • Δυνατότητα δωρεάν χορήγησης συσκευής ψηφιακής πιστοποίησης για ασφαλείς e-banking συναλλαγές.

 • Χρηματιστηριακές συναλλαγές, με μειωμένη προμήθεια συναλλαγών.

 • Αμοιβαία κεφάλαια με μηδενικές προμήθειες εισόδου/εξόδου.

 • Δυνατότητα ενημέρωσης πίστωσης μισθοδοσίας με SMS.