210 48 43 100 ή
800 11 900 900
TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Καταστήματα,
Κεντρικές Υπηρεσίες,
ΑΤΜs

e-token2

e- Banking

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

e-Banking

PROBANK  e-banking: Μια τράπεζα κοντά σας όπου κι αν βρίσκεστε!

Η Τράπεζα διαθέτει ένα απολύτως ασφαλές σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, η πρόσβαση των χρηστών στο οποίο επιτυγχάνεται μέσω ψηφιακών πιστοποιητικών (Digital Certificates), που διατίθενται σε όλους τους ενδιαφερόμενους πελάτες. 

Η Τράπεζα μέσω ενός σύγχρονου περιβάλλοντος, βασισμένο σε τεχνολογία Web, προσφέρει ευρύ φάσμα συναλλαγών στους πελάτες της, ιδιώτες και εταιρείες, το οποίο περιλαμβάνει πλήρη ενημέρωση, μεταφορές σε λογαριασμούς εσωτερικού (εντός και εκτός Τραπέζης) και εξωτερικού, πληρωμές καρτών εκδόσεως PROBANK και άλλων Τραπεζών, λογαριασμών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, κινητής τηλεφωνίας, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και δυνατότητα καταχώρησης μισθοδοσιών. 

Αναλυτικότερα:

Στον τομέα των καταθέσεων - επενδύσεων,

 • Εμφάνιση λογαριασμών (είδος λογαριασμού & λογιστικό-διαθέσιμο υπόλοιπο, όριο υπερανάληψης)
 • Κινήσεις λογαριασμών (χρεώσεις, πιστώσεις, αιτιολογία)
 • Ανάλυση υπολοίπων λογαριασμών
 • Κατάσταση επιταγών
 • Προθεσμιακές καταθέσεις - Repos

Στον τομέα των καρτών,

 • Υπόλοιπα καρτών (τρέχουσες οφειλές, συνολική οφειλή, όριο κάρτας / αγορών, ημ/νία λήξης, τρόπος πληρωμής)
 • Κινήσεις statement / επόμενου statement

Στον τομέα των δανείων,

 • Υπόλοιπα δανείων (PROΠΙΣΤΩΣΗ, ανοιχτά δάνεια, καταναλωτικά, στεγαστικά, επιχειρηματικά)
 • Αναλυτικά στοιχεία δανείων
 • Κινήσεις statement δανείων

Στον τομέα των πληρωμών,

 • Πληρωμές PROBANK (καρτών, δανείων με χρέωση καταθετικού λογαριασμού)
 • Πληρωμές τρίτων (λογαριασμών Οργανισμών (πχ κοινής ωφέλειας) και Εταιρειών (πχ κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας)
 • Πληρωμές πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών εσωτερικού
 • Μεταφορές PROBANK
 • Ανάθεση παγίων εντολών με χρέωση καταθετικού λογαριασμού

 

Κάντε τις συναλλαγές με την ασφάλεια και τη σιγουριά της PROBANK, από το σπίτι!

 


 
Για Change PIN - Διαδικασία (αφορά μόνο τα Gemalto Token), πατήστε εδώ.