Δάνεια Στεγαστικής Πίστης

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δάνεια Στεγαστικής Πίστης

Στεγαστικά Δάνεια

Τα Στεγαστικά Δάνεια της PROBANK προσφέρουν ποικιλία προγραμμάτων ανάλογα με τη διάρκεια και την επιλογή σταθερού ή κυμαινομένου επιτοκίου.

 
Σκοπός: Αγορά έτοιμης κατοικίας, Αγορά οικοπέδου (για ανέγερση κατοικίας) Ανέγερση – Επέκταση – Αποπεράτωση κατοικίας
Επιτόκιο: Κυμαινόμενο επιτόκιο 7,50%
Διάρκεια: Έως 35 χρόνια
Ύψος Χρηματοδότησης: Έως και το 100% της εμπορικής αξίας.
Νόμισμα: Χορηγείται σε ευρώ και στα κύρια ξένα νομίσματα.
Εξασφάλιση Δανείου: Α' Σειράς Προσημείωση σε ποσοστό 130% του ποσού του δανείου.
Εκταμίευση: Τα δάνεια για την αγορά έτοιμης ή ημιτελούς κατοικίας, καθώς και για την αγορά οικοπέδου, εκταμιεύονται εφάπαξ με την προσκόμιση του συμβολαίου αγοράς.Τα δάνεια όλων των άλλων κατηγοριών (ανέγερση, επέκταση ή αποπεράτωση κατοικίας εκταμιεύονται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, βάσει σχετικού σημειώματος εκταμίευσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Τράπεζας.
Τρόπος Αποπληρωμής: Μηνιαίες, διμηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις και με δυνατότητα περιόδου χάριτος.

Ασφαλιστικές Καλύψεις: Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός & σεισμού για το προσημειωμένο ακίνητο. Σας προσφέρουμε επίσης ένα νέο μας πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης με την ονομασία:

  • PROBANK PROταση Ζωής - PROστασία Αποπληρωμής Δανείων Ακινήτων
 

Το πρόγραμμα αυτό, προσφέρει τη σιγουριά της αποπληρωμής του δανείου σας σε περίπτωση Απώλειας Ζωής ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχημα, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότερη προστασία για εσάς και αυτούς που αγαπάτε με ένα εξαιρετικά χαμηλό κόστος.

 

Για να διαβάσετε τον Εθελοντικό Κώδικα συμπεριφοράς των Τραπεζών, κατά την προσυµβατική ενημέρωση για στεγαστικά δάνεια, πατήστε εδώ.

Επισκευαστικά Δάνεια

Τα επισκευαστικά δάνεια της PROBANK προσφέρουν ποικιλία προγραμμάτων ανάλογα με τη διάρκεια και την επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.

 
Σκοπός: Επισκευή – Βελτίωση – Ανακαίνιση κατοικίας
Τρόπος Αποπληρωμής: Αποπληρωμή με μηνιαίες, διμηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις
Επιτόκιο: Κυμαινόμενο επιτόκιο 7,90%.
Ελάχιστο Ποσό: €10.000
Ύψος Δανείου: Το 100%, του εγκεκριμένου από την Τ.Υ. προϋπολογισμού
Νόμισμα: Χορηγείται σε ευρώ και στα κυριότερα ξένα νομίσματα
Εξασφάλιση Δανείου: Α΄ Σειράς Προσημείωση σε ποσοστό 130% του ποσού του δανείου.
Εκταμίευση: Η εκταμίευση πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών,βάσει σχετικού Σημειώματος Εκταμίευσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της τράπεζας.
Τρόπος Αποπληρωμής: Μηνιαίες, διμηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις και με δυνατότητα περιόδου χάριτος.
Ασφαλιστικές Καλύψεις: Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός & σεισμού για το προσημειωμένο ακίνητο. Σας προσφέρουμε επίσης ένα νέο μας πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης με την ονομασία:
  • PROBANK PROταση Ζωής - PROστασία Αποληρωμής Δανείων Ακινήτων
 

Το πρόγραμμα αυτό, προσφέρει τη σιγουριά της αποπληρωμής του δανείου σας σε περίπτωση Απώλειας Ζωής ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχημα, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότερη προστασία για εσάς και αυτούς που αγαπάτε με ένα εξαιρετικά χαμηλό κόστος.