Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταμιευτήριο PROνοώ

Το ''ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ PROνοώ'' είναι μια σύγχρονη προτάση Συνταξιοδοτικού – Αποταμιευτικού Προγραμμάτος που εξασφαλίζει μοναδικά πλεονεκτήματα για εσάς και για αυτούς που αγαπάτε, όπως:

 • Προνομιακό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου με τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των καταθέσεών σας
 • Ισόβια Εγγυημένη Σύνταξη ή Εφάπαξ Εγγυημένο Κεφάλαιο για εσάς, εξασφαλίζοντας τη συνταξιοδότησή σας
 • Εξασφάλιση για τις σπουδές και το ξεκίνημα της καριέρας των παιδιών σας, με Εγγυημένο Εφάπαξ Κεφάλαιο
 

Το "ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ PROνοώ" επίσης σας προσφέρει :

 • Όλα τα πλεονεκτήματα του απλού λογαριασμού ταμιευτηρίου με τα υψηλότερα επιτόκια που φτάνουν έως και 3%
 • Συστηματική αποταμίευση μέσω των μηνιαίων τακτικών καταβολών σας
 • Δυνατότητα επίτευξης μεγαλύτερης απόδοσης από την εγγυημένη
 • Προστασία του κεφαλαίου από τον πληθωρισμό λόγω αυτόματης αναπροσαρμογής ασφαλίστρου
 • Δυνατότητα έκτακτων καταβολών με δικαίωμα εξαγοράς και με εξαιρετικά ανταγωνιστική εγγυημένη απόδοση
 • Ετήσια φοροαπαλλαγή των ασφαλίστρων
 • «Πρόγραμμα Επιβράβευσης» για τα πρώτα δύο έτη ισχύος της ασφάλισης, με επιστροφή μέρους των ασφαλίστρων
 • Εξασφάλιση συνέχισης του προγράμματος ασφάλισης σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα
 • Δυνατότητα χορήγησης Δανείου με προνομιακό επιτόκιο μετά την πρώτη 10ετία λειτουργίας του προγράμματος με μοναδική εγγύηση την εκχώρηση του ασφαλιστηρίου PROνοώ
 • Δυνατότητα Οικονομικής Στήριξης Οικογένειας σε περίπτωση Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα του Συμβαλλόμενου με την πληρωμή ενός εφάπαξ ποσού € 65.000 στην οικογένεια του Συμβαλλομένου ή την πληρωμή € 10.000 για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών και την παροχή σταθερού μηνιαίου εισοδήματος € 1.000 για 5 έτη .
 • Την ασφαλιστική τεχνογνωσία της Generali μιας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες παγκοσμίως με τη συμμετοχή της οποίας έχει σχεδιαστεί το Συνταξιοδοτικό Αποταμιευτικό Πρόγραμμα PROνοώ.
 

Πως λειτουργεί το ''ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ PROνοώ''

 • Αποφασίστε πόση σύνταξη ή εφάπαξ θέλετε και σε ποια ηλικία.
 • Απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της PROBANK όπου θα σας ενημερώσουν για το ύψος της απαιτούμενης μηνιαίας εισφοράς που θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας.
 • Συμπληρώστε με τη βοήθεια των ανθρώπων της PROBANK το απλό έντυπο συμμετοχής στο "ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ PROνοώ''.

Κάθε μήνα θα γίνεται αυτόματη ανάληψη του ποσού της εισφοράς από τον προνομιακό σας Λογαριασμό Ταμιευτηρίου και παράλληλη κατάθεση στο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα PROνοώ.

Με ελάχιστη μηνιαία δόση ασφαλίστρου από € 30,00 έχετε τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε όλα τα πιο πάνω πλεονεκτήματα και να προγραμματίσετε τις ανάγκες της ζωής σας σε κάθε στάδιο.