Παιδικό Ταμιευτήριο PROνοώ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παιδικό Ταμιευτήριο PROνοώ

Το ''Παιδικό Ταμιευτήριο PROνοώ'' είναι μια σύγχρονη προτάση Αποταμιευτικού Προγραμμάτος που εξασφαλίζει μοναδικά πλεονεκτήματα για αυτούς που αγαπάτε, όπως:

 • Προνομιακό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου με τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των καταθέσεών σας
 • Εξασφάλιση για τις σπουδές και το ξεκίνημα της καριέρας των παιδιών σας, με Εγγυημένο Εφάπαξ Κεφάλαιο
 

Το "Παιδικό Ταμιευτήριο PROνοώ" επίσης σας προσφέρει :

 • Όλα τα πλεονεκτήματα του απλού λογαριασμού ταμιευτηρίου με τα υψηλότερα επιτόκια που φτάνουν έως 3%.
 • Συστηματική αποταμίευση μέσω των μηνιαίων τακτικών καταβολών σας.
 • Δυνατότητα επίτευξης μεγαλύτερης απόδοσης από την εγγυημένη.
 • Προστασίατου κεφαλαίου από τον πληθωρισμό λόγω αυτόματης αναπροσαρμογής ασφαλίστρου.
 • Δυνατότητα έκτακτων καταβολών με δικαίωμα εξαγοράς και με εξαιρετικά ανταγωνιστική εγγυημένη απόδοση.
 • Ετήσια φοροαπαλλαγή των ασφαλίστρων.
 • «Πρόγραμμα Επιβράβευσης» για τα πρώτα δύο έτη ισχύος της ασφάλισης, με επιστροφή μέρους των ασφαλίστρων.
 • Εξασφάλιση συνέχισης του προγράμματος ασφάλισης σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα.
 • Δυνατότητα χορήγησης Δανείου με προνομιακό επιτόκιο μετά την πρώτη 10ετία λειτουργίας του προγράμματος με μοναδική εγγύηση την εκχώρηση του ασφαλιστηρίου PROνοώ.
 • Δυνατότητα Οικονομικής Στήριξης Οικογένειας σε περίπτωση Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα του Συμβαλλόμενου με την πληρωμή ενός εφάπαξ ποσού € 65.000 στην οικογένεια του Συμβαλλομένου ή την πληρωμή € 10.000 για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών και την παροχή σταθερού μηνιαίου εισοδήματος € 1.000 για 5 έτη.
 • Την ασφαλιστική τεχνογνωσία της Generali μιας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες παγκοσμίως με την συμμετοχή της οποίας έχει σχεδιαστεί το Συνταξιοδοτικό Αποταμιευτικό Πρόγραμμα PROνοώ.

 

dsc 3015Με κάθε άνοιγμα ενός «Παιδικού Ταμιευτηρίου PROνοώ» δώρο ένας κουμπαράς-σπιτάκι με 4 μοναδικά μηνύματα ζωής «ζήσε, βοήθησε, αποταμίευσε, επένδυσε».

 

  

Πως λειτουργεί το''Παιδικό Ταμιευτήριο PROνοώ''

 • Αποφασίστε το ποσό που θέλετε εφάπαξ.
 • Απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της PROBANK όπου θα σας ενημερώσουν για το ύψος της απαιτούμενης μηνιαίας εισφοράς που θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας.

Συμπληρώστε με τη βοήθεια των ανθρώπων της PROBANK το απλό έντυπο συμμετοχής στο "Παιδικό Ταμιευτήριο PROνοώ''.

Κάθε μήνα θα γίνεται αυτόματη ανάληψη του ποσού της εισφοράς από τον προνομιακό σας Λογαριασμό Ταμιευτηρίου και παράλληλη κατάθεση στο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα PROνοώ.

Με ελάχιστη μηνιαία δόση ασφαλίστρου από € 30,00 έχετε τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε όλα τα πιο πάνω πλεονεκτήματα και να προγραμματίσετε τις ανάγκες της ζωής των αγαπημένων σας μικρών προσώπων,  σε κάθε στάδιο.