210 48 43 100 ή
800 11 900 900
TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Καταστήματα,
Κεντρικές Υπηρεσίες,
ΑΤΜs

Πληρωμές μέσω ΑΤΜ/APM*

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πληρωμές μέσω ΑΤΜ

Η PROBANK σας παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών  ΔΕΗ, ΟΤΕ, COSMOTE, FORTHNET και WIND, μέσω των ΑΤΜs της Τράπεζας.

Η πληρωμή των λογαριασμών πραγματοποιείται με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού-ταμιευτηρίου, όψεως, μισθοδοσίας, μέσω των ΑΤΜs μας, με χρήση της χρεωστικής κάρτας PROBANK 24h - MasterCard Debit.

Πλεονεκτήματα
  • Κερδίζετε χρόνο
  • Αποφεύγετε την ταλαιπωρία στα ταμεία των Τραπεζών ή των Οργανισμών
  • Έχετε καθημερινή, 24ωρη πρόσβαση στα ΑΤΜs της Τράπεζας
  • Δε μεταφέρετε μετρητά αποφεύγοντας έτσι τους σχετικούς κινδύνους
  • Πληρώνετε σε ένα σημείο εξυπηρέτησης διαφορετικούς λογαριασμούς, ανέξοδα ή με πολύ χαμηλό κόστος
 

Για πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε σε όλα τα καταστήματα της  Τράπεζας PROBANK Α.Ε. ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

(*) APM: Αυτόματη Μηχανή Πληρωμής