210 48 43 100 ή
800 11 900 900
TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Καταστήματα,
Κεντρικές Υπηρεσίες,
ΑΤΜs

Μορφές Leasing

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μορφές leasing

Η PROBANK LEASING προσφέρει τις εξής μορφές μίσθωσης :

 

 • Leasing κινητού εξοπλισμού με διάρκεια σύμβασης 3-5 έτη.
 • Leasing Ακινήτων για καταστήματα, γραφεία, ιατρεία, εργοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους κλπ
 • Leasing επαγγελματικών οχημάτων (λεωφορεία, φορτηγά, νταλίκες, γερανοί, μπετονιέρες, αντλίες σκυροδέματος, βυτιοφόρα, οχήματα έργου κ.λ.π)
 • Leasing λοιπών μεταφορικών μέσων (αεροσκάφη και ελικόπτερα)
 • Leasing προσαρμοσμένo στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης  
 • Leasing σε συνδυασμό με την ωφέλεια των φορολογικών και λοιπών κινήτρων μέσω των αναπτυξιακών νόμων.

 

Leasing για ΑΠΕ - Πράσινη Ενέργεια

Η PROBANK LEASING έχει εισέλθει πλέον δυναμικά στο χώρο της ενέργειας και των φυσικών πόρων, χρηματοδοτώντας μεγάλες μονάδες Φωτοβολταϊκών Πάρκων (Φ/Β), Bιομάζας, Βιοκαυσίμων και Αιολικών Πάρκων, άνω του 1MW.

Σήμερα η PROBANK LEASING προσφέρει τη δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων και διασφάλισης εσόδων σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με νέα προγράμματα χρηματοδότησης φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος από 100 KW και άνω.

Με την PROBANK LEASING διασφαλίζεται σήμερα η ασφαλή χρηματοδότηση των επενδύσεων σας σε Φ/Β, που τοποθετούνται σε επιχειρηματικές στέγες ή σε αγρούς (ιδιόκτητους ή και μισθωμένους).  Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και καλύπτει και μικρές μονάδες Βιομάζας μέχρι 250KW, καθώς και μικρές Aνεμογεννήτριες.

 

Mε τα νέα πρόγραμματα διασφαλίζετε τα εξής πλεονεκτήματα:

 

 • Χρηματοδότηση ολόκληρου του ποσού του πάγιου εξοπλισμού (panels, μετατροπείς, βάσεις κινητές ή σταθερές, συστήματα ασφαλείας, τηλεμετρία κτλ)
 • Διάρκεια χρηματοδότησης έως και δέκα έτη
 • Δυνατότητα αποπληρωμής του Leasing, μέσω εκχώρησης των απαιτήσεων του πελάτη από τον αρμόδιο φορέα
 • Σύντομες και ευέλικτες διαδικασίες
 • Φορολογικά πλεονεκτήματα
 • Δυνατότητα χρηματοδότησης και μέρους της ίδιας συμμετοχής σε συνεργασία με επιλεγμένους vendors
Μακροχρόνια Μίσθωση Επιβατικών Αυτοκινήτων ( Operating Leasing)

Με την υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης Αutoleasing δίδεται η δυνατότητα απόκτησης  ενός πλήρους και σύγχρονου στόλου Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων στα μοντέλα και τους τύπους που έχουν επιλεχθεί, με χαμηλό τελικό κόστος, είτε για προσωπική χρήση είτε για τις ανάγκες των στελεχών, τεχνικών, πωλητών  κ.τ.λ και  προσφέρει για όλη τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου:

 

 • Την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη του οδηγού και αυτοκινήτου (μικτή ασφάλεια)
 • Την τακτική και πλήρη συντήρηση του αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις οδηγίες, προδιαγραφές που ορίζονται από τον κατασκευαστή, σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία
 • Την αντικατάσταση των ελαστικών
 • Την παροχή υπηρεσίας οδικής βοήθειας σε 24ώρη βάση.
 • Τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
 • Την προσωρινή αντικατάσταση του μισθωμένου σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος     
 • Το κόστος των πινακίδων του αυτοκινήτου.
 • Την κάρτα των καυσαερίων.
Vendor Leasing

Στηρίζεται στη δημιουργία τριμερούς συμφωνίας μεταξύ της PROBANK LEASING, του πωλητή του εξοπλισμού και του μισθωτή.

 

Οι προτεραιότητες της εταιρείας έχουν ως αποκλειστικούς στόχους:

 

 • την άμεση εξυπηρέτηση και χρηματοδότηση των πελατών   
 • την προσφορά ανταγωνιστικής τιμολόγησης και χρηματοδοτικών όρων μίσθωσης
 • την άμεση εξόφληση των τιμολογίων του εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας άμεση ρευστότητα
 • τη συνεχή παροχή συμβουλευτικών και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, προτείνοντας πάντα τη βέλτιστη και πιο ανταγωνιστική χρηματοδοτική λύση
 • την άμεση έγκριση και εξέταση των αιτημάτων των πελάτων, μέσα από σύντομες και ευέλικτες διαδικασίες
 • τη δυνατότητα υπεκμίσθωσης του εξοπλισμού στους πελάτες, προσφέροντάς τους πρόσθετες υπηρεσίες συντήρησης κτλ.
Sale and lease back ακινήτων

Το Sale & Lease Back (πώληση και επαναμίσθωση) ακινήτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού:

 

 • Το μίσθωμα που καταβάλλεται στην εταιρεία Leasing θεωρείται λειτουργική δαπάνη
 • Στο τέλος της μίσθωσης το ακίνητο επανέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή
 • H επιχείρηση βελτιώνει τη ρευστότητά της
 • Aπαλλάσσεται από την καταβολή του φόρου μεταβίβασης
 • Δεν φορολογείται ως εισόδημα η υπεραξία που προκύπτει από την τιμή πώλησης του ακινήτου και την αναπόσβεστη λογιστική του αξία.