210 48 43 100 ή
800 11 900 900
TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Καταστήματα,
Κεντρικές Υπηρεσίες,
ΑΤΜs

Επικοινωνία

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επικοινωνία

Για πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε ένα από τα Καταστήματα της PΡΟΒΑΝΚ και στην PRΟΒΑΝΚ Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E.

Πειραιώς 74, Μοσχάτο 183 46
τηλ. 210 48 43 372-378
και  210 48 43 380-384
fax  210 48 37 537