Προθεσμιακοί Λογαριασμοί

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προθεσμιακοί Λογαριασμοί

Η PROBANK σας προσφέρει Λογαριασμούς Προθεσμίας με ανταγωνιστικά επιτόκια ανάλογα με τη διάρκεια και το ποσό της κατάθεσης.

Πλεονεκτήματα:

  • Σταθερό επιτόκιο
  • Καταβολή τόκων την ημερομηνία λήξης
  • Δυνατότητα πρόωρης ανάληψης
  • Αυτόματη ανανέωση
  • Επιλογή χρονικής διάρκειας
  • Δυνατότητα διεκπεραίωσης ειδικών οδηγιών κατά τη λήξη της περιόδου κατάθεσης ανάλογα με τις ανάγκες σας
  • Επιλογή νομίσματος
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων της PROBANK.

Οι προθεσμιακοί λογαριασμοί που είναι σε ισχύ είναι:

Proodos

Συνολικής διάρκειας 6 μηνών

Περιγραφή: Προθεσμιακή κατάθεση με 3-μηνιαία απόδοση τόκων.

Ελάχιστο Ποσό: Επιλέξτε ή από €5.000-20.000 ή από €30.000-100.000 ή >€150.000.

Επιτόκιο: Κλιμακούμενο επιτόκιο, αυξανόμενο για κάθε 3-μηνο παραμονής, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα επιτοκίων.

Άνοδος

Συνολικής διάρκειας 3 μηνών

Περιγραφή: Προθεσμιακή κατάθεση με μηνιαία απόδοση τόκων.

Ελάχιστο Ποσό: Επιλέξτε ή από €5.000-20.000 ή από €30.000-100.000 ή>€150.000.

Επιτόκιο: Κλιμακούμενο επιτόκιο, αυξανόμενο για κάθε μήνα παραμονής, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα επιτοκίων.

Συνολικής διάρκειας 6 Μηνών

Περιγραφή: Προθεσμιακή κατάθεση με μηνιαία απόδοση τόκων.

Ελάχιστο Ποσό: Επιλέξτε ή από €5.000-20.000 ή από €30.000-100.000 ή>€150.000.

Επιτόκιο: Κλιμακούμενο επιτόκιο, αυξανόμενο για κάθε μήνα παραμονής, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα επιτοκίων.

PRO Bonus

Συνολικής διάρκειας 12 μηνών

Περιγραφή: Προθεσμιακή κατάθεση με μηνιαία απόδοση τόκων.

Ελάχιστο Ποσό: Επιλέξτε ή από €5.000-20.000 ή από €30.000-100.000 ή>€150.000.

Επιτόκιο: Κλιμακούμενο επιτόκιο, το οποίο διπλασιάζεται τρεις φορές το χρόνο, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα επιτοκίων.

Ευέλικτο 2

Συνολικής διάρκειας 12 μηνών

Περιγραφή: Προθεσμιακή κατάθεση με ελάχιστη συμφωνηθείσα περίοδο παραμονής.

Ελάχιστο Ποσό: € 200.000.

Επιτόκιο: Διαπραγματεύσιμο.

Προσφορά 4 εβδομάδων

Συνολικής διάρκειας 1 μήνα

  • κλιμακούμενο επιτόκιο
  • εβδομαδιαίο εκτοκισμό
  • και δυνατότητα ανάληψης κάθε εβδομάδα.
Προκαταβολή 3Μ, 6Μ, 12Μ

Συνολικής διάρκειας 3 μηνών

Περιγραφή: Προθεσμιακή κατάθεση με προκαταβολή όλων των τόκων.

Ελάχιστο Ποσό: € 10.000.

Επιτόκιο: Διαπραγματεύσιμο.

Συνολικής διάρκειας 6 μηνών

Περιγραφή: Προθεσμιακή κατάθεση με προκαταβολή όλων των τόκων.

Ελάχιστο Ποσό: € 10.000.

Επιτόκιο: Διαπραγματεύσιμο.

Συνολικής διάρκειας 12 μηνών

Περιγραφή: Προθεσμιακή κατάθεση με προκαταβολή όλων των τόκων.

Ελάχιστο Ποσό: € 10.000.

Επιτόκιο: Διαπραγματεύσιμο.