210 48 43 100 ή
800 11 900 900
TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Καταστήματα,
Κεντρικές Υπηρεσίες,
ΑΤΜs

Εισαγωγές - Εξαγωγές

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εισαγωγές - Εξαγωγές

Εισαγωγές

Η Τράπεζα καλύπτει όλες τις ανάγκες σας αναφορικά με την έκδοση, τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των εγγράφων που σχετίζονται με τις εισαγωγές ή αγορές-παραλαβές από άλλες χώρες, στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου. Παράλληλα, σας παρέχει πλήρη υποστήριξη για την εξόφληση των υποχρεώσεών σας προς τους ξένους εξαγωγείς, με όλους τους τρόπους:

 

 • Μετρητοίς, έναντι φορτωτικών εγγράφων
 • Επί προθεσμία, έναντι φορτωτικών εγγράφων
 • Με προέμβασμα
 • Με ενέγγυο πίστωση / εγγυητική πληρωμής εξωτερικού
 • Με μικτό τρόπο


Πλεονεκτήματα:

 

 • Tαχύτατη εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε κατάστημά μας
 • Μεγάλη εμπειρία και άριστα οργανωμένα τμήματα διεθνών συναλλαγών
 • Ευρύτατο δίκτυο συνεργαζόμενων Τραπεζών και ανταποκριτικοί λογαριασμοί με τις μεγαλύτερες Τράπεζες, σε όλο τον κόσμο
 • On-line σύστημα διεθνών συναλλαγών
 • Χαμηλές προμήθειες-έξοδα
Εξαγωγές

Η PRΟΒΑΝΚ παρέχει πλήρη υποστήριξη για τις βασικές κατηγορίες και όλες τις ειδικές περιπτώσεις εξαγωγών προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για την έκδοση, τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των εγγράφων που σχετίζονται με τις εξαγωγές ή πωλήσεις σας σε άλλες χώρες.

Σας παρέχουμε πλήθος διευκολύνσεων και υπηρεσιών, όπως :

 

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
 • Αποδοχή έγγραφων οδηγιών σας για τον τρόπο παράδοσης των φορτωτικών εγγράφων και αποστολή τους στο εξωτερικό
 • Διασφάλισή σας έναντι συναλλαγματικού κινδύνου
 • Μετατροπή συναλλάγματος σε ευρώ
 • Χορήγηση συναλλάγματος για ειδικές δαπάνες

 

Πλεονεκτήματα:

 

 • Tαχύτατη εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε κατάστημά μας
 • Μεγάλη εμπειρία και άριστα οργανωμένα τμήματα διεθνών συναλλαγών
 • Ευρύτατο δίκτυο ανταποκριτών, σε όλο τον κόσμο
 • On-line σύστημα διεθνών συναλλαγών
 • Χαμηλές προμήθειες-έξοδα.