Επιχειρηματικά Δάνεια

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιχειρηματικό Σταθερό για το 1ο έτος (Παγίων)

Για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων , επιλέξτε τα επιχειρηματικά δάνεια της PROBANK.

Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο Τακτής Λήξης σταθερού επιτοκίου για το 1ο έτος.

Σκοπός: Αγορά Επιχειρηματικών Παγίων (πλην ακινήτων).

Μορφή δανείου: Τοκοχρεωλυτικό δάνειο με αποπληρωμή σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με δυνατότητα περιόδου χάριτος.

Επιτόκιο: Ανταγωνιστικό επιτόκιο.

Διάρκεια: Συνήθως, έως 5 έτη.

Υψος δανείου: Μέχρι το 100% της Αξίας του τιμολογίου αγοράς.

Νόμισμα: Χορηγείται σε ευρώ και στα κύρια ξένα νομίσματα.

Εκταμίευση: Εφάπαξ.

Πλεονεκτήματα:

  • Δυνατότητα χρηματοδότησης στο 100% του τιμολογίου αγοράς.
  • Φορολογικές απαλλαγές από τόκους και αποσβέσεις σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του φορολογικού νόμου.