Ενέγγυες Πιστώσεις

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενέγγυες Πιστώσεις

Στην PROBANK σας προσφέρουμε όλες τις βασικές και ειδικές μορφές ενέγγυων πιστώσεων (ανέκκλητη, ανακλητή, standby, μεταβιβάσιμη, επιστροφική, κλπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες σας και τους κατά περίπτωση ισχύοντες ομοιόμορφους κανόνες και συνήθειες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.


Πλεονεκτήματα:

  • Ευρύτατο δίκτυο ανταποκριτριών τραπεζών σε όλο τον κόσμο.
  • Οργανωμένα τμήματα διεθνών συναλλαγών.
  • Προσωπικό με άριστη επαγγελματική κατάρτιση.
  • Χαμηλό κόστος