Επιχειρηματικά Δάνεια

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης

Για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων, επιλέξτε τα επιχειρηματικά δάνεια της PROBANK.

Σκοπός: Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης μονιμότερων αναγκών.

Μορφή Δανείου: Τοκοχρεωλυτικό δάνειο σε ευρώ και αποπληρωμή με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Επιτόκιο: Ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο.

Διάρκεια: Συνήθως, από 1 έως 5 έτη.

'Υψος Δανείου: Ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Νόμισμα: Χορηγείται σε ευρώ.

Εκταμίευση: Εφάπαξ.

Πλεονεκτήματα:

  • Δυνατότητα μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού για κεφάλαιο κίνησης.
  • Αποπληρωμή σε καθορισμένο χρονικό διάστημα μέσω μηνιαίων ή τριμηνιαίων δόσεων.
  • Κάλυψη εφάπαξ αναγκών.
  • Προγραμματισμός εκροών επιχείρησης σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση.