210 48 43 100 ή
800 11 900 900
TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Καταστήματα,
Κεντρικές Υπηρεσίες,
ΑΤΜs

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

Κανονιστική Συμμόρφωση
General Information & Board of Directors drawing-4
Ερωτηματόλογιο του AML του Wolfsberg Group drawing-4
Correspondent Banking
Standard Terms and Conditions for FI's drawing-4
S.S.I.'s drawing-4
Patriot Act drawing-4

 

Contact

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πειραιώς 74, Μοσχάτο 183 46, Αθήνα