210 48 43 100 ή
800 11 900 900
TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Καταστήματα,
Κεντρικές Υπηρεσίες,
ΑΤΜs

ΙΒΑΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

IBAN

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΒΑΝ

Τι είναι ο ΙΒΑΝ – BIC - STP
Ο IBAN (International Bank Account Number) είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός που έχει δομηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων. Κάθε τραπεζικός λογ/μός μπορεί να μετατραπεί σε λογαριασμό IBAN από την Τράπεζα στην οποία τηρείται.

Bank Identifier Code (BIC)
Ο κωδικός BIC είναι ένας κωδικός από 8 έως 11 χαρακτήρες, ο οποίος χρησιμοποιείται από το παγκόσμιο σύστημα μεταβίβασης ηλεκτρονικών τραπεζικών μηνυμάτων SWIFT προκειμένου να προσδιορισθεί μια τράπεζα ή και σε ορισμένες περιπτώσεις το κατάστημα μιας τράπεζας. Ο κωδικός BIC της Τράπεζας PROBANK είναι PRNKGRAA.

Straight Through Processing (STP)
Αυτοματοποιημένες συναλλαγές (STP) χαρακτηρίζονται τα εμβάσματα που φέρουν IBAN και BIC και επιτρέπουν την άμεση πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου.

Ποιος είναι ο σκοπός του IBAN
Ο σκοπός του IBAN είναι να διευκολύνει την αυτόματη επεξεργασία των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων. Με τη χρήση του IBAN διασφαλίζεται η σωστή μετάδοση του Αριθμού Λογαριασμού και περιορίζεται η χειρογραφική επέμβαση κατά την πίστωσή του.

Πώς χρησιμοποιείται ο IBAN

  • Ο ΙΒΑΝ γνωστοποιείται στον Δικαιούχο από την Τράπεζα του
  • Ο Δικαιούχος διαβιβάζει τον ΙΒΑΝ του στο εντολέα
  • Ο Εντολέας υποβάλλει μια διασυνοριακή εντολή μεταφοράς κεφαλαίου που περιέχει τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου
  • Ο ΙΒΑΝ του δικαιούχου ελέγχεται ως προς την ορθότητα του από την τράπεζα του εντολέα και στη συνέχεια η εντολή προωθείται στην Τράπεζα του δικαιούχου η οποία την παραλαμβάνει και με βάση τον ΙΒΑΝ πιστώνει τον λογαριασμό του δικαιούχου.

Πώς είναι δομημένος ο ΙΒΑΝ
Ο ΙΒΑΝ έχει σταθερό πλήθος χαρακτήρων για κάθε χώρα με μέγιστο μήκος 34 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Στην Ελλάδα έχει σταθερό μήκος 27 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, όπου:

  • Οι δύο πρώτοι αλφαβητικοί χαρακτήρες καθορίζουν την χώρα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός (GR για την Ελλάδα)
  • Οι δύο επόμενοι είναι ψηφία ελέγχου που επικυρώνουν ολόκληρο τον ΙΒΑΝ και
  • Το τελευταίο τμήμα του είναι ο Βασικός Αριθμός Λογαριασμού (Basic Bank Account Number ή ΒΒΑΝ), ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις εμπεριέχει την Τράπεζα, το Κατάστημα και τον αριθμό Λογαριασμού του πελάτη.

Στην Ελλάδα ο Βασικός Αριθμός Λογαριασμού αποτελείται από:

  • Τρία ψηφία για τον κωδικό της Τραπέζης
  • Τέσσερα ψηφία για τον κωδικό του Καταστήματος και
  • Δεκαέξι ψηφία για τον αριθμό λογαριασμού του πελάτη